THẢM CỎ NHÂN TẠO

10,000

dây lá leo

90,000

combo 10 lá leo

20,000

cụm điểm

20,000

cụm điểm

35,000

cỏ cải xoong (60*40cm)

140,000

Combo 10 cụm lá

15,000

Cụm lá

190,000

combo 10 cụm điểm

30,000

cụm dương sỉ

40,000

Cỏ tai chuột (60*40cm)

40,000

Cỏ lá chè (60*40cm)

x

Email bgid?t h: thongoc0612@gmail.com